آگهی تبلیغاتی

توسط tolofilmblog در تیزر تبلیغاتی بدون دیدگاه

ساخت آگهی تبلیغاتی

 

 

ادامه مقاله تیزر تلویزیونی

رسینک و استرن با مطالغه و بررسی 378 آگهی تبلیغاتی به این نتیجه رسیدند که کم تر از نیمی از آگهی های تبلیغاتی از جزئیات و محتوای اطلاعاتی استفاده کرده اند و کم تر از 35 درصد از آن ها در طول یک هفته و هر روز صبح و عصر از اجزای استراتژی اطلاعاتی تبلیغات استفاده کرده اند . یافته های آنها بدین شرح می باشد که برای تبلیغات نهادهای رسمی ، اسباب فروش ها و سرگرمی ها ، تبلیغات اطلاعاتی و برای تبلیغات صنایع غذایی ، تبلیغات شخصی ، وسایل رختشویی و محصولات خانگی ، تبلیغات انتقالی مناسب تر می باشد . لاسکی ، دی و کراسک طرح و چارچوبی از گونه شناسی پیام را از مطالعات فرایزر ، آکر و نوریس ، پریسی و دونووان و پاتو و والیز در یک روش کد گذاری دو مرحله ای ، گردآوری و طبقه بندی کرده اند . آنها توضیح داده اند که رویکرد دو مرحله ای برای طبقه بندی جزئیات طرح ها و روش های ارائه ی تبلیغات تلویزیونی ، برای تجزیه و تحلیل آگهی بازرگانی تلویزیونی لازم و ضروری می باشد . مرحله ی اول شناسایی پیام است که آیا پیام تبلیغاتی اطلاعاتی می باشد یا انتقالی ؟ پیام تبلیغاتی اطلاعاتی ، مصرف کننده را در مقابل محتویاتی واقعی مرتبط به برند قرار می دهد و با دلایل و حالات منطقی و واضح به آنها این اعتماد را ایجاد می کند که بعد از مشاهده ی آگهی بازرگانی تلویزیونی ، خرید برند محصول مورد نظر برای آنها مناسب و شایستگی و سودمندی لازم را فراهم می سازد .

 

تبلیغات اطلاعاتی

پیام تبلیغاتی انتقالی ، تجربه ی استفاده از محصول تبلیغ شده با مجموعه ای از خصوصیات روانشناختی همراه می باشد که چنین تجربه ای بدون ارائه ی این نوع تبلیغات در مصرف کنندگان ایجاد نمی شود . دومین مرحله از کدگذاری ، زیر شاخه های فرعی و مرتبط با طرح طبقه بندی شده در مرحله ی اول می باشد که این شاخه ها را در دو بعد تبلیغات اطلاعاتی و تبلیغات انتقالی بیان و ارائه داده است :

ابعاد تبلیغات اطلاعاتی شامل 

  • مقایسات
  • پشیگیرانه
  • پیشنهاد فروش منحصر به فرد
  • مبالغه و اطلاعات عمومی

اولین بعد از طبقه بندی زیر گروه تبلیغات اطلاعاتی ، تبلیغات مقایسه ای است که اشاره به رقابت مارک ها دارد . لاسکی و همکارانش این بعد را از استراتژی رقابتی فرایزر استخراج کرده اند . پیشنهاد فروش منحصر به فرد ابتدا بر متمایز بودن تبلیغات اشاره دارد که این استدلال ، ویژگی ها و خصوصیات اولیه محصول یا سودمندی استفاده از محتویات تبلیغات را شامل می شود . تبلیغات پیشگیرانه بر این فرض استوار است که تبلیغات ارائه شده ، نباید صرفا شامل بیان اهداف باشد . این بعد مشابه استراتژی پیشگیرانه ی فرایزر ، می باشد که بر ویژگی های تجاری مشترک برند های موجود در یک طبقه یا گروه از محصول اشاره دارد . همچنین بکارگیری این استراتژی رقبا را وادار می کنند که آن ها هم این رویکرد را تقلید کنند . این در حالی است که لاسکی و همکارانش اظهار کرده اند که تبلیغات پیشگیرانه نیابد بر برندهای رقابتی تمرکز داشته باشد . استراتژی اطلاعاتی مبالغه آمیز بر پایه ی واقعیات ایجاد می شود که خود همین واقعیات ، می تواند اغراق آمیز باشد . بعد عمومیت تبلیغات اطلاعاتی ، از رویکردهای عمومی و جنریک محصولات استفاده می کند تا انگیزه ی لازم برای خرید ایجاد شود .

 

 

تبلیغات انتقالی

آگهی تبلیغاتی

بعد انتقالی تبلیغات تلویزیونی بر اساس تصویر استفاده کننده ، تصویر برند ، استفاده از مناسبت ها و تحولات کلی و جهانی طبقه بندی شده است . محتوای پیام تصویر استفاده کنندگان برند به جای تمرکز به خود برند ، بر استفاده کنندگان متمرکز می باشد که این بعد شبیه به بعد رزونانس می باشد . لاسکی و همکارانش نشان داده اند که از بعد تصویر برند اغلب برای محصولاتی از قبیل مشروبات ، محصولات مراقبت های پزشکی ، محصولات مصروفی ادارات و البسه استفاده می شود و بر شیوه ی زندگی مصرف کنندگان تمرکز دارد .

راما پرازد و هاسوگاوا سبک های پیام لاسکی و همکارانش را که در آمریکا به کار برده بودند ، در ژاپن برای آگهی های بازرگانی تلویزیونی به کار گرفته اند . یافته های راما پرازد و هاسوگاوا با نتایج لاسکی و همکارانش تقریبا یکی بودند . لاسکی ، دی و کراسک ارتباط بین سبک های اجرایی تلویزیون – که توسط شیمپ شناسایی شده اند – و اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی در چند گروه گوناگونی از آگهی تبلیغاتی تلویزیونی محصولات را امتحان کرده اند . معیارهای موثر در اثر بخشی شامل میزان یادآوری ، درک پیام کلیدی و متقاعد سازی بودند .

 

با عکاسی تبلیغاتی کنار شما هستیم

 

لاسکی ، فوکس و کراسک ارتباط بین اثر بخشی آگهی های بازرگانی تلویزیونی و استراتژی تبلیغات را با استفاده از مشاهدات تجری تست و مورد آزمون قرار دادند .

آنها از این پژوهش سه هدف را دنبال کردند :

  • اولین هدف مشخص کردن تفاوت اثر بخشی بین استراتژی تبلیغات اطلاعاتی با انتقالی بود که به این نتیجه رسیده اند که اگر بین این دو استراتژی تفاوت وجود داشته باشد ، در اثر بخشی آنها نیز این تفاوت وجود خواهد داشت .
  • دومین هدف ، ارزیابی اثر بخشی ابعاد طبقه بندی شده زیرگروه ها هر دو استراتژی تبلیغات اطلاعاتی و انتقالی
  • سومین هدف ، ارزیابی اثر بخش استراتژی آگهی یا تبلیغات با توجه به طبقه ی محصولات.

مطالعه ی مورد نظر با توجه به 1178 آگهی بازرگانی مورد آزمون قرار گرفت . این مطالعه شامل 336 برند بود که حداقل 50 برند و 10 تولید کننده ی متفاوت نیز حضور داشتند. اثر بخشی با توجه به میزان یادآوری ، درک پیام های کلیدی و معیارهای اقناع مورد ارزیابی قرار گرفته شده است . متغیر های وابسته اثر بخشی با توجه به سیستم پژوهش های تبلیغات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج این مطالعات بدین شرح بوده است که بین استراتژی تبلیغات اطلاعاتی و انتقالی در دو بعد اقناع سازی و یاد آوری تفاوت معنی داری وجود ندارد . اما آگهی اطلاعاتی در بعد درک مفهوم پیام ، اختلاف قابل توجهی با استراتژی انتقالی دارد . همچنین با آزمون و بررسی زیر گروه های هر طبقه ريال برای تبلیغات اطلاعاتی ، پیشنهاد فروش منحصر به فرد مزیت و سودمندی مثبتی را به ارمغان می آورد ولی استراتژی مبالغه آمیز ، مزیت و سودمندی منفی را در معیارهای متقاعد سازی از تبلیغات انتقالی را دارد . تیلور و شینتارو در پژوهش خود که بر روی تبلیغات در کشور آمریکا و ژاپن انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که تبلیغات به سمت جهانی بودن در حال حرکت است و تفاوت آن چنانی در تبلیغات صورت گرفته بین دو کشور آمریکا و ژاپن وجود ندارد .

 

  لزوم ساخت فیلم صنعتی برای شرکت های تجاری

 

 بررسی 100 تبلیغات برتر دنیا

آگهی تبلیغاتی

کالرا و گودستین متدهای لاسکی و همکارانش را گسترش دادند . آن ها پیام های استراتژیکی برای تبلیغات حلقه های لئوبرت را تحت عنوان 100 تبلیغ برتری که تا کنون در سراسر جهان ساخته شده است ، طرح و مورد آزمون قرار دادند . این حلقه ها توسط سازمان تبلیغات حرفه ای در لئوبرت تولید شدند . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آن ها نشان داد 62 درصد از تبلیغات به عنوان استراتژی تبلیغات انتقالی ، 36 درصد ، به عنوان استراتژی تبلیغات اطلاعاتی شناسایی و طبقه بندی شده اند . هوانگ ، مک میلیان ولی از مدل استراتژی چرخه ی تیلور ، برای بررسی وب سایت های شرکت های بزرگ که به عنوان شرکت های صنفی تبلیغاتی کار می کنند ، استفاده کرده اند . آن ها با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوای 160 وب سایت شرکت های بزرگ ، سایت های رقیبشان را با مخاطبان متعدد پیدا کرده اند. نتایج آنها حاکی از آن هاست که شرکت های بزرگ و با در آمد بالا ، از استراتژی تبلیغات اطلاعاتی و شرکت هایی که در آمد پایین داشتند ، از استراتژی تبلیغات انتقالی استفاده کرده اند . نکته ی مهم در تبلیغات استراتژیک ، هماهنگی بین زمان تبلیغ و توزیع محصول یا خدمات می باشد . در تدوین استراتژی تبلیغات تلویزیونی ، عوامل خارجی وجود دارند که بر متن آگهی تاثیر گذارند از جمله عوامل محیطی ، ویژگی و خصوصیات رسانه ی تلویزیون ، ویژگی مخاطبین ، شرکت ، رقبا و محصول یا خدمت مورد نظر هستند که شناسایی و تشخیص تک تک این عواملی گام اصلی در طراحی متن پیام تبلیغاتی تلویزیونی محسوب می شوند . (نوشتن متن تبلیغاتی تلویزیون)

 

هدف از آگهی تبلیغاتی

هدف از ارائه ی تبلیغ تغییر دادن آگهی تلویزیونی ، اطلاع رسانی در مورد برند مورد نظر ، تغییر نوع برداشت و ترجیحات مخاطبین و مشتریان و برانگیختن آن ها جهت خرید و یا امتحان محصول یا خدمت و افزایش فروش و سود آوری می باشد و استراتژی تبلیغ چگونگی دستیابی به این اهداف را بیان می کند. در تبلیغات تلویزیونی ، فرآیند مقایسه ای باید ضمنی و زیرکانه باشد و نباید به صورت مستقیم با رقبا مقایسه شود . بهتر است با توجه عوامل محیطی و در شرایطی از قبیل عدم وجود تنوع و تمایز بین محصولات و خدمات با رقبا به دلیل شباهت زیاد محصولات و خدمات ، وجود رقابت شدید در بازار مالی ، نزدیک بودن سهم بازار رقبا با یکدیگر ، و عدم وجود راه حلی به جز کسب سهم رقیب برای افزایش فروش از مقایسات موازی در تبلیغات استفاده کند . در تبلیغات تلویزونی باید در زمینه اطلاعات رسانی فعالیت های زیادی انجام داد به طور مثال به زمان بندی ارائه تبلیغات با توجه به استراتژی های ارائه تبلیغات ایستمان و فرگوسن بیشتر توجه کرد تا تعداد افراد بیشتری بتوانند تبلیغات ارائه شده را ببینند . همچنین پیشنهاد می شود که بیشتر بر روی تبلیغات خلاق در تبلیغات خود کار کرد .

نمایش ارتباطات بامشتری در تبلیغات تلویزیونی می تواند مشتری را بیشتر جذب کرد . بنابراین پیشنهاد می شود که در تبلیغات ، میزگردهایی که بر مشارکت دادن مخاطبین و مشتریان در تدوین و طراحی تبلیغات و ارائه محصولات و خدمات بانک در قالب ساخت کلیپ های تبلیغاتی ، ارتباطات با مخاطبین و مشتریان را به نمایش بگذارد .

 

مطلب پیشنهادی طلوع فیلم: فیلمبرداری همایش

 

شناسایی استراتژی های تبلیغات هر موسسه یا شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا با شناخت استراتژی های آگهی تبلیغاتی می توان پی برد که آگهی تبلیغاتی صورت گرفته در کدام بعد خلاقیت و نوآوری ، اطلاعاتی و انتقابی قوی عمی کرده و در کدام بعد ضعیف کار کرده است . همچنین با شناسایی قوت های تبلیغات و شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیطی اقدام به تدوین و طراحی استراتژی های رقابتی با توجه به جدول مایکل پورتر و با استفاده از روش اقدام پژوهشی شود و مناسب ترین استراتژی های رقابتی را برای هر موسسه یا شرکت تجویز نمایند .

در این مقاله سعی کردیم مدل هایی از استراتژی های تبلیغات تلویزیونی ارائه کردیم . امیدورایم که از با مطالعه آن با تبلیغات تلویزیونی بیشتر آشنا شده باشید و برایتان مفید بوده باشد .