نمایشنامه جايی ديگر

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه 2 نظر

نمایشنامه جايی ديگر   نوشته هادی حجازی فر شخصيت ها پيرمرد پدر پرويز، فيروز و پيروز، بسيار پير و فرتوت پرويز، فيروز و پيروز پسران پيرمرد، به ترتيب سن. پيروز شهيد شده است. نفيسه خواهرزاده ي پيرمرد پدرام شوهر نفيسه مهري زن فيروزه شيرين زن پرويز خورشيد پسر فيروزه و مهري، تنها فرزند آنها كه […]

جزئیات بیشتر

بخش دوم نمایشنامه باد اسب است

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

بخش دوم نمایشنامه باد اسب است   {نیلوفر} وای از این دوار سر .چقدرمی ترسم از خودم….هر باید بشود همین امشب بشود .ویران می کند  عتاب خدا خانه ای را که به چراغ همت روشنی نمی گیرد .هستند مردهای زیادی که جایی ندارند بروند .حتی اگر این مرده ها شاه باشند . من این همه […]

جزئیات بیشتر

نمایشنامه باد اسب است

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایشنامه باد اسب است   محمد چرمشیر ۱.{مرد رمال} برای شروع، پیدا کردن موقعی خاص لازم نیست. این که اول سالی باشد یا به جهت اتفاقی عمده. هر وقت شروع کنی خوبست. امروز باشد یا دیروز . خروسخوان یا وقت تیرگی شب. عمده این است که نیت باشد وگر نه نیم چارک همت، آدمی را […]

جزئیات بیشتر

نمایش نامه شهرك سینمایی

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایش نامه شهرك سینمایی   نویسنده: محمد رحمانیان صحنه : نمایی از طهرانِ قدیم در شهركِ سینمایی غزالی. شخصیت ها : آذر نیلوفر آذر، بازیگري قدیمی، روي نیمکت دراز کشیده ودیالوگ هایش را تمرین می کند. همزمان نیلوفر، دخترِ گریمور، آخرین روتوش ها را روي صورتِ او انجام می دهد و در همان حال از […]

جزئیات بیشتر

میدان فردوسی

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایشنامه میدان فردوسی   نویسنده: محمد رحمانیان صحنه : نمایی از میدان و مجسه ي فردوسی. شخصیت : بدیع الزمان نیمه شب؛ مرد بدیع الزمان، که بدیع صدایش می زنند تلوتلوخوران وارد میشود.  لهجه ي غلیظِ مشهدي دارد و بی حساب و کتاب و منطق حرف می زند. بدیع الزمان :  سلام همشهري… می گم […]

جزئیات بیشتر

بخش دوم نمایش نامه ی آسیدکاظم

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایش نامه ی آسیدکاظم    بخش دوم نمایش نامه ی آسیدکاظم   2ــ ترنا بازی در فراهم آوریِ نمایش نامه ی آسیدکاظم محمود استادمحمد در آغاز آخرین چاپ از نمایش نامه ی آسیدکاظم در باره ی ریشه های آیینیِ ترنا بازی این گونه می نویسد: در آيين ملي – نمايشي ميرنوروزي ، يك قلندر خود […]

جزئیات بیشتر

نمایش نامه ی آسیدکاظم

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایش نامه ی آسیدکاظم   به نام و به یاری یزدان کند و کاوی در نمایش نامه ی آسیدکاظم نوشته ی محمود استاد محمد پیش گفتار نمایش نامه ی آسیدکاظم را می شود از دیدگاه های گوناگون بررسی کرد اما آن چه که پس از بارها خواندنِ این نمایش نامه، به چشم نگارنده، ارزش مند […]

جزئیات بیشتر

آستانه اجبار

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

آستانه اجبار   نویسنده: سهند خلیلی بررسی و مقایسة پدیدة مرگ، با تمرکز بر نمایشنامه ی”قصه غریب سفر شاد شین شاد شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جذامیان و دزدان و دیوانگان و روسپیان و کاف کشان” اثر عباس نعلبندیان و فیلم “مهر هفتم” اثر اینگمار برگمان (برای مشاهده آثار اینگمار برگمان کلیک […]

جزئیات بیشتر

کاخ دادگستري

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایشنامه کاخ دادگستری نمایش نامه محمد رحمانیان صحنه : نمایی از عمارت کاخ دادگستري تهران شخصیت : فقیهه مردان فقیهه مردان زن ي در چهل و چند سالگی وارد میشود. یک تلفن همراه در دست دارد که مطالب ي را از روي آن می خواند و بلند می خندد . روي نیمکت می نشیند. فقیهه […]

جزئیات بیشتر

متروی صادقیه

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایشنامه متروی صادقیه   نمایش نامه: محمد رحمانیان صحنه : نمایی داخلی از ایستگاه متروي صادقیه . شخصیت : سلطان  زنِ دستفروش سلطان – زنِ دستفروش– وارد می شود.  بقچه  بندیلش را روي نیمکت می گذارد. زیرِلب، بخشی از ترانه ي شهرزاده ي رویا را می خواند. همان طور که پول میشمرد، ناگهان خواب ش […]

جزئیات بیشتر