آموزش طراحی صحنه

توسط tolofilmblog در فیلمسازی بدون دیدگاه

آموزش طراحی صحنه نیروهای دنیای دید كمپوزیسیون (تركیب‌بندی) كمپوزیسیون یک واژه فرانسوی است كه در زبان فارسی آن را تركیب‌ بندی می نامیم. آفرینش كلیه آثار هنرهای تجسمی ، نیازمند طراحی و سازماندهی دقیق عناصر بصری يا همان تركیب‌ بندی است. هنرمند در ساماندهی و تركيب‌ بندی یک اثر هنری ، عناصری چون خط ، […]

جزئیات بیشتر