اصول مستندسازی

توسط tolofilmblog در فیلم مستند بدون دیدگاه

اصول مستندسازی (بخش دوم) تصویربرداری از ماشینهای آتشنشانی تصویربرداری از ماشین های آتشنشانی مخصوصا در شب جالب و زیباست . دوربین رو به طرفی که ماشین ها میان متوجه کنید از نور شدید چراغ ماشین ها هم پرهیز کنید . تا اون جایی که ممکنه دوربین روی سه پایه باشد .   تصویربرداری از مناظر […]

جزئیات بیشتر