طراحی صحنه

 • اصول طراحی صحنه
  29
  ژانویه

  اصول طراحی صحنه

  اصول طراحی صحنه تناسب تناسب از اصول طراحی صحنه است که عبارت است از رابطه نسبی و قیاسی بين اجزای مختلف و تمامی یک عنصر. تناسب گاهی از طریق كشف...

  کلیک کنید
 • آموزش طراحی صحنه
  26
  ژانویه

  آموزش طراحی صحنه

  آموزش طراحی صحنه نیروهای دنیای دید كمپوزیسیون (تركیب‌بندی) كمپوزیسیون یک واژه فرانسوی است كه در زبان فارسی آن را تركیب‌ بندی می نامیم. آفرینش كلیه آثار هنرهای تجسمی ،...

  کلیک کنید
 • طراحی صحنه
  24
  ژانویه

  طراحی صحنه

  طراحی صحنه هیچ فیلم و تئاتر و پروژه ی هنری ای را نمی توان بدون طراحی صحنه تصور کرد. حتی متدهای واقعگرا و مستند نیز از عنصر طراحی صحنه...

  کلیک کنید