عکاسی خیابانی

 • اصول عکاسی خیابانی
  30
  مه

  عکاسی خیابانی

  عکاسی خیابانی بخش دوم عکاسی خیابانی   تمرینات ساده به عنوان اولین تمرین، یک رنگ انتخاب کنید ، مثلا نارنحی و در طول روز از همه ی چیزهای نارنحی...

  کلیک کنید
 • اصول عکاسی خیابانی
  28
  مه

  اصول عکاسی خیابانی

  اصول عکاسی خیابانی   بخش اول اصول عکاسی خیابانی عکاسی خیابانی را می توان شبیه گذر زمان تفسیر کرد که چند ثانیه بعد نمی دانیم چه در انتظار ماست....

  کلیک کنید