فیلمنامه داغ دیدار

 • متن فیلمنامه داغ دیدار
  10
  فوریه

  متن فیلمنامه داغ دیدار

  متن فیلمنامه داغ دیدار بخش سوم متن فیلمنامه داغ دیدار خارجی- ورودی بیمارستان- روز ایرج پریشانتر از همیشه وارد بیمارستان میشود. قدم میزند و مستقیم به سمت آسانسور میرود....

  کلیک کنید
 • فیلم نامه داغ دیدار
  07
  فوریه

  فیلم نامه داغ دیدار

  فیلم نامه داغ دیدار بخش دوم فیلم نامه داغ دیدار داخلی- اتاق مراقبت عصمت- روز عصمت(همسر مشکات) روی تخت دراز کشیده و سرمی به دستش وصل است. او بسیار...

  کلیک کنید
 • فیلمنامه داغ دیدار
  06
  فوریه

  فیلمنامه داغ دیدار

  فیلمنامه داغ دیدار بخش اول فیلمنامه خارجی- بهشت زهرا- روز (قبل از طلوع) ( فیلمنامه داغ دیدار ) ایرج (54 ساله) با چهره ای گرفته و غمگین روی سکویی...

  کلیک کنید