فیلمنامه نویسی بخش چهارم

توسط tolofilmblog در فیلمسازی بدون دیدگاه

فیلمنامه نویسی بخش چهارم   فیلمنامه فیلمنامه کار بیان به وسیله صحنه را تکمیل می کند . اگر قصه تا این لحظه به دقت پرورش یافته باشد نوشتن فیلمنامه متضمن عدولی اساسی از مراحل گذشته نخواهد بود بلکه فقط حکم تبلور نهایی ماده کار را خواهد داشت . آخرین حذف قطعات روایتی ممکن است تغییراتی […]

جزئیات بیشتر

فیلمنامه نویسی بخش سوم

توسط tolofilmblog در فیلمسازی بدون دیدگاه

فیلمنامه نویسی بخش سوم   پرداخت پرداخت قصه را به تمامی می گوید ولی هنوز نه به صورت صحنه هایی کاملا متبلور شده . همانطور که فیلم بین رمان و نمایشنامه مقام واسطه را دارد پرداخت را نیز می توان شرح روایتی سناریوی آینده دانست . دستور العملی در مورد اندازه و طول پرداخت وجود […]

جزئیات بیشتر

فیلمنامه نویسی بخش دوم

توسط tolofilmblog در فیلمسازی بدون دیدگاه

فیلمنامه نویسی بخش دوم   طرح نویسنده پیش از پروراندن و تکوین داستان باید بداند که قصه درباره چیست . این گفته شاید خیلی سطحی به نظر برسد ، ولی یادتان باشد که بارها اتقاق افتاده از سالن سینما خارج شده اید بدون اینکه بدانید داستان فیلم درباره چه بوده است . پس برای نویسنده […]

جزئیات بیشتر

فیلمنامه نویسی بخش اول

توسط tolofilmblog در فیلمسازی بدون دیدگاه

فیلمنامه نویسی بخش اول   سناریو نویسی فقط یک هنر خلاقانه نیست ، فن نیز هست و این حقیقتی است که باید خواه ناخواه بپذیریم . یعنی آن که هیچکس ، هر قدر هم که مستعد و نابغه باشد ، بدون داشتن معلوماتی آگاه یا نا آگاه در مورد عناصر ساختمانی سناریو در این مورد […]

جزئیات بیشتر