نمایشنامه جایی دیگر

 • بخش دوم نمایشنامه جايی ديگر
  08
  آوریل

  بخش دوم نمایشنامه جايی ديگر

  بخش دوم نمایشنامه جايی ديگر   عهديه : نعناعيه… خوبه براعقلت … مگه خدا به خاطر تو به ما رحم كنه… خورشيد : من خيارشور م يخوام. عهديه :...

  کلیک کنید
 • نمایشنامه جايی ديگر
  07
  آوریل

  نمایشنامه جايی ديگر

  نمایشنامه جايی ديگر   نوشته هادی حجازی فر شخصيت ها پيرمرد پدر پرويز، فيروز و پيروز، بسيار پير و فرتوت پرويز، فيروز و پيروز پسران پيرمرد، به ترتيب سن....

  کلیک کنید