نمایشنامه ترمینال شرق کاری از محمد رحمانیان
04
مارس

نمایشنامه ترمینال شرق

نمایشنامه ترمینال شرق کاری از محمد رحمانیان صحنه : نمایی از ترمینال اتوبوس رانی شرق. شخصیت ها : شقایق اشکان اشکان روي پله اي نشسته و مشغولِ کوك کردنِ...

کلیک کنید