گفتوگو اکبر عبدی

 • اکبر عبدی بخش دوم
  13
  دسامبر

  اکبر عبدی بخش دوم

  گفت و گو با اکبر عبدی بخش دوم در برنامه هفت توسط محمود گبرلو   کارگردان ها چه قدر در اکبر عبدی شدن به شما کمک کرده اند ؟...

  کلیک کنید
 • گفتوگو با اکبر عبدی
  11
  دسامبر

  گفتوگو با اکبر عبدی بخش اول

  گفتوگو با اکبر عبدی در برنامه هفت توسط محمود گبرلو بخش اول   ذوق بازیگری از درون بازیگر می آید مرد هزار چهره بازیگری در سینمای ایران ،گرچه خودش...

  کلیک کنید