گفتوگو با شهاب حسینی

 • شهاب حسینی بخش سوم
  19
  دسامبر

  شهاب حسینی بخش سوم

  گفت و گو محمود گبرلو با شهاب حسینی بخش سوم در برنامه هفت    ما در عرصه بازیگری دو نوع بازیگر داریم . بازیگری که نقش را در سطح...

  کلیک کنید
 • شهاب حسینی بخش دوم
  17
  دسامبر

  شهاب حسینی بخش دوم

  گفت و گو محمود گبرلو با شهاب حسینی بخش دوم در برنامه هفت   و آقای شهاب حسینی ممکن است فیلمی در دراز مدت بتواند سرمایه خودش را برگرداند...

  کلیک کنید
 • گفتوگو شهاب حسینی
  15
  دسامبر

  گفتوگو شهاب حسینی بخش اول

  گفت و گو شهاب حسینی در برنامه هفت با محمود گبرلو بخش اول   سینما سیرک نیست ! بازیگری که در تکاپو برای تکامل ، مدتی از فضای بازیگری...

  کلیک کنید