گفت و گو با حامد بهداد

 • حامد بهداد
  20
  نوامبر

  حامد بهداد بخش دوم

  گفت و گو محمود گبرلو با حامد بهداد در قاب هفت (بخش دوم) پس حامد بهداد چرا تحمل برخی نقدها را ندارد ؟ من یادم می آید هوشنگ گلمکانی...

  کلیک کنید
 • حامد بهداد
  18
  نوامبر

  حامد بهداد بخش اول

  گفت و گو محمود گبرلو با حامد بهداد در قاب هفت (بخش اول) یک گفت و گوی متفاوت ، حاصل هم کلامی با بازیگری متفاوت. شخصیت خاص حامد بهداد...

  کلیک کنید