مقالات فیلم مستند

امروزه اهمیت و ارزش فیلم مستند بعنوان یک رسانه پویا در عرصه هایی مانند : آموزش ، ارائه دانش ، ارتقای سطح آگاهی انسان نسبت به خود ، جامعه ، محیط ، زندگی ، طبیعت ، توسعه ، ترویج فرهنگ و به طور کلی جهان شناسی بسیار واضح و روشن است . مورد مهمی که در این خصوص می توان اشاره نمود این است که ملزومات به کار گرفته شده برای ساخت مستند در نحوه پرداخت آن تاثیر بسزایی دارد و به طوریکه آرایش و تنظیم صحنه های فیلم مستند تا حد زیادی وابسته به شیوه و کیفیت بکارگیری امکاناتی است که مستندساز در اختیار دارد . در این خصوص شرکت تبلیغاتی طلوع فیلم با در اختیار گذاشتن پیشرفته ترین دوربین های فیلمبرداری و عکاسی و بعلاوه با داشتن تخصصی ترین امکانات برای مونتاژ صدا ، می تواند شیوه های نوینی در تصویرگری و تصویرپردازی که برای مستند ساز اهمیت زیادی دارد و جزئی از سبک او تلقی می شود خلق کرده و  به بهترین شکل ممکن خدمات مذکور را ارائه می نماید.