بخش دوم نمایشنامه در باران گریه کن

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

بخش دوم نمایشنامه در باران گریه کن   اكرم : هر چي مي خواي بگو. زير و شديم ليلا. كاش نفرين نمي كردي. كاش مي مرديم ليلا. كاش مي مرديم. ليلا : فكر مي كني راحته؟ فكر مي كني راحته شب و روز به قيافه ي خودت نگاه كردن؟ فكر مي كني چي؟ چرا اومدي […]

جزئیات بیشتر

نمایشنامه در باران گریه کن

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

نمایشنامه در باران گريه كن   نویسنده : عليرضا خرقاني براي مرگ شخصیت ها: ليلا اكرم   صدا : بيدار شو ليلا . بيدار شو و چشماتو بدوز به در . كسي تو راهه. كسي كه آشناس . كي مي دونه از ديدنش خوشحال مي شي يا ناراحت، كي مي دونه؟ پاشو . پاشو يه […]

جزئیات بیشتر

بخش دوم نمایشنامه جايی ديگر

توسط tolofilmblog در فیلمسازی بدون دیدگاه

بخش دوم نمایشنامه جايی ديگر   عهديه : نعناعيه… خوبه براعقلت … مگه خدا به خاطر تو به ما رحم كنه… خورشيد : من خيارشور م يخوام. عهديه : خيارشور از كجام بيارم؟ ] خارج مي شود [ خورشید : ]به پسر كه مشغول جمع كردن وسايل پيرمرد است. [ خيارشور داري؟ پسر : فقط […]

جزئیات بیشتر

نمایشنامه جايی ديگر

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه 2 نظر

نمایشنامه جايی ديگر   نوشته هادی حجازی فر شخصيت ها پيرمرد پدر پرويز، فيروز و پيروز، بسيار پير و فرتوت پرويز، فيروز و پيروز پسران پيرمرد، به ترتيب سن. پيروز شهيد شده است. نفيسه خواهرزاده ي پيرمرد پدرام شوهر نفيسه مهري زن فيروزه شيرين زن پرويز خورشيد پسر فيروزه و مهري، تنها فرزند آنها كه […]

جزئیات بیشتر

بخش دوم نمایشنامه باد اسب است

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

بخش دوم نمایشنامه باد اسب است   {نیلوفر} وای از این دوار سر .چقدرمی ترسم از خودم….هر باید بشود همین امشب بشود .ویران می کند  عتاب خدا خانه ای را که به چراغ همت روشنی نمی گیرد .هستند مردهای زیادی که جایی ندارند بروند .حتی اگر این مرده ها شاه باشند . من این همه […]

جزئیات بیشتر

نمایشنامه باد اسب است

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایشنامه باد اسب است   محمد چرمشیر ۱.{مرد رمال} برای شروع، پیدا کردن موقعی خاص لازم نیست. این که اول سالی باشد یا به جهت اتفاقی عمده. هر وقت شروع کنی خوبست. امروز باشد یا دیروز . خروسخوان یا وقت تیرگی شب. عمده این است که نیت باشد وگر نه نیم چارک همت، آدمی را […]

جزئیات بیشتر

نمایش نامه شهرك سینمایی

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایش نامه شهرك سینمایی   نویسنده: محمد رحمانیان صحنه : نمایی از طهرانِ قدیم در شهركِ سینمایی غزالی. شخصیت ها : آذر نیلوفر آذر، بازیگري قدیمی، روي نیمکت دراز کشیده ودیالوگ هایش را تمرین می کند. همزمان نیلوفر، دخترِ گریمور، آخرین روتوش ها را روي صورتِ او انجام می دهد و در همان حال از […]

جزئیات بیشتر

میدان فردوسی

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایشنامه میدان فردوسی   نویسنده: محمد رحمانیان صحنه : نمایی از میدان و مجسه ي فردوسی. شخصیت : بدیع الزمان نیمه شب؛ مرد بدیع الزمان، که بدیع صدایش می زنند تلوتلوخوران وارد میشود.  لهجه ي غلیظِ مشهدي دارد و بی حساب و کتاب و منطق حرف می زند. بدیع الزمان :  سلام همشهري… می گم […]

جزئیات بیشتر

بخش دوم نمایش نامه ی آسیدکاظم

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایش نامه ی آسیدکاظم    بخش دوم نمایش نامه ی آسیدکاظم   2ــ ترنا بازی در فراهم آوریِ نمایش نامه ی آسیدکاظم محمود استادمحمد در آغاز آخرین چاپ از نمایش نامه ی آسیدکاظم در باره ی ریشه های آیینیِ ترنا بازی این گونه می نویسد: در آيين ملي – نمايشي ميرنوروزي ، يك قلندر خود […]

جزئیات بیشتر

نمایش نامه ی آسیدکاظم

توسط tolofilmblog در متن فیلمنامه بدون دیدگاه

نمایش نامه ی آسیدکاظم   به نام و به یاری یزدان کند و کاوی در نمایش نامه ی آسیدکاظم نوشته ی محمود استاد محمد پیش گفتار نمایش نامه ی آسیدکاظم را می شود از دیدگاه های گوناگون بررسی کرد اما آن چه که پس از بارها خواندنِ این نمایش نامه، به چشم نگارنده، ارزش مند […]

جزئیات بیشتر