اصول کارگردانی تئاتر تلویزیونی

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

اصول کارگردانی تئاتر تلویزیونی   همچنان که تصویر نامه از دو منبع نمایش نامه و فیلم نامه سود می جوید تا با در هم آمیختن این دو و بهره یافتن از ویژگی های زیباشناختی تلویزیون ، خود را به عنوان یک پدیده ی مستقل در ارتباط رسانه ای مطرح کند ، کارگردانی نمایش تلویزیونی نیز […]

جزئیات بیشتر

اصول نگارش نمایشنامه ی تلویزیونی

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

برخی اصول نگارش نمایشنامه ی تلویزیونی   با بررسی دقیق و عمیق کتاب ها و مقاله هایی که در زمینه ی اصول نگارش نمایشنامه ی تلویزیونی نوشته شده و به ویژه با تجزیه و تحلیل ساختاری نمایشنامه های برتر تئاتر تلویزیونی می توان مبانی نگارش تله پلی را این چنین خلاصه کرد و ارائه داد […]

جزئیات بیشتر

گزارش تا نمایش

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

گزارش تا نمایش ، جزیی از فرهنگ تئاتر تلویزیونی    گرچه تلویزیون از تئاتر توشه ی بسیار بر گرفت و پای در راهی گذاشت گه پیش از آن سینما و رادیو آن را آماده کرده بودند ، اما برای شناسایی و سپس تدوین قواعد ویژه ی خود و سپس تعمیق آن ها ، نمایش تلویزیونی […]

جزئیات بیشتر

فرهنگ تئاترهای تلویزیونی

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

فرهنگ تئاترهای تلویزیونی تئاتر تلویزیونی بگذارید توضیحات فرهنگ تئاترهای تلویزیونی را این گونه شروع کنم، سینما با نمایش فیلم سینمایی به تلویزیون آمد ، تئاتر نیز با نمایش و اجرای صحنه ای در مقابل دوربین تلویزیون پای به تلویزیون نهاد . در همان آغاز کار تلویزیون ، برای نمایش فیلم در آن ، دستگاه تله […]

جزئیات بیشتر

تئاتر تلویزیونی

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

تئاتر تلویزیونی از آغاز تا امروز   بزرگترین رویداد و انقلاب رسانه ای عصر ما ، ظهور پدیده ای فراگیر و تاثیر گذار به نام تلویزیون است که توانست جامعه جهانی را به یک خانواده بزرگ تبدیل کند ، خانواده ای که مرزهای همجواری و جغرافیایی اش پهنای همه ی زمین را در بر می […]

جزئیات بیشتر